iAnkiety

Szybko, prosto i na każdy temat
Zdecyduj się już teraz.
Poznaj możliwości systemu.
Załóż konto

O systemie

System iankiety pozwala na samodzielne opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego, a także analizę jego wyników. Oferujemy cały wachlarz możliwości pozwalających na dowolną konfigurację badania w zależności od potrzeb. Z naszego systemu korzystać mogą:

 • Pracodawcy
  1. Chcący przeprowadzić ewaluację osiągnięć pracowników
  2. Pragnący zmierzyć zadowolenie pracowników
  3. Chcący zebrać opinie o szkoleniach lub wydarzeniach
  4. W celu stworzenia platformy anonimowej wymiany myśli, dyskusji, krytyki i propozycji zmian w firmie
 • Przedsiębiorcy
  1. Pragnący zmierzyć poziom satysfakcji klientów
  2. Chcący poznać opinie o nowych lub dotychczasowych produktach i usługach
  3. Chcący poznać zachowania konsumentów
  4. Pragnący zbadać potrzeby aktualnych i przyszłych klientów
 • Studenci
  1. W celu zbierania danych empirycznych do prac dyplomowych, zaliczeniowych, etc.
  2. Chcący przeprowadzać analizę rynku
  3. W celu sprawdzenia hipotezy
  4. Zamierzający zbadać postrzeganie badanego zagadnienia, zjawiska, zachowania, marki, etc.
 • Nauczyciele
  1. W celu przeprowadzenia testów i sprawdzianów
  2. Potrzebujący narzędzia do przeprowadznia egzaminów w kształceniu da odległość
  3. Pragnący zmierzyć poziom wiedzy uczniów danej klasy lub rocznika (np. w celu określenia pułapu oceniania)
  4. W celu zebrania anonimowych opinii uczniów lub zbadania ich potrzeb

Zalety i możliwości

Moduł wysyłki kwestionariuszy wywiadu czyli ankiet, to najbardziej innowacyjna funkcjonalność wyróżniająca platformę iAnkiety spośród podobnych systemów. Służy on do zarządzania własną bazą respondentów, dzięki czemu użytkownicy mogą importować własną bazę kontaktów, dodawać nowe, usuwać i edytować poszczególne kontakty, a także przypisywać je do stworzonych grup docelowych. Wysyłka kwestionariuszy wywiadu dobywa się w pełni automatycznie.

System pozwala na przeprowadzenie badań ilościowych typu CAWI (Computer Aided Web Interview). Kwestionariusz wywiadu trafia drogą elektorniczną do respondenta, który poprzez stronę WWW udziela odpowiedzi. Wyniki badania, prezentowane w czytelnej formie, można śledzić na bieżąco. Badanie to odznacza się bardzo dużą wydajnością.

W naszej ofercie jest również możliwość przeprowadzenia badań typu CATI (Computer Aided Telephone Inerview), czyli ankiet głosowych (voice), polegających na przeprowadzaniu z respondentami wywiadów telefonicznych. Innowacją systemu iankiety jest to, że nie przeprowadza się tych wywiadów osobiście – wcześniej przygotowany komunikat dźwiękowy zostanie wygenerowany przy pomocy syntezatora mowy lub poprzez odtworzenie zaimportowanych do platformy iankiety plików dźwiękowych.

Oferujemy również możliwość samodzielnego przeprowadzenia bardziej tradycyjnych ankiet typu PAPI (Paper and Pencil Interview), gdzie respondent sam odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu, który otrzymuje w postaci pliku PDF za pośrednictwem faksu.

Kroki

 • Opracowanie kwestionariusza.
  Wprowadź nazwę ankiety, jej tytuł, który będzie widoczny dla respondentów i zwięzły opis. Wybierz typ ankiety, wgraj lub wprowadź pytania, odpowiedzi, dopasuj wygląd.

 • Dystrybucja ankiety.
  Ankietę, w zależności od jej typu, możesz rozesłać za pomocą e-maila, faksu lub telefonu. Zaznacz grupę odbiorców swojego badania, spersonalizuj, wyznacz datę i czas realizacji, wyślij.

 • Analiza wyników badania.
  Skorzystaj z wykresów, danych statystycznych, krzyżuj pytania, analizuj odpowiedzi. Wszystkie dane prezentujemy w czytelny i jasny sposób.

FAQ

Czy korzystanie z systemu
wymaga instalowania dodatkowych rozszerzeń itp.

Nie. Platforma iankiety dostępna jest z dowolnej przeglądarki internetowej (IE, Firefox, Chrome,
Safari) bez jakichkolwiek rozszerzeń. Aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem
do Internetu oraz przeglądarka internetowa.

Czy można usunąć ankietę wypełnioną dla żartu,
niepoprawnymi danymi?

Nie. Ankieta taka staje się częścią badania. Nie ma możliwość
wyjluczenia jej z raportu.

Czy można ponownie aktywować
zakończoną ankietę?

Tak. Każde z wcześniej zakończonych badań można ponownie aktywować
i wykorzystać w kolejnym badaniu.

Czy można dokonać zmian w opublikowanej
ankiecie, jeśli kilka osób ją wypełniło?

Nie. Dla rzetelności prowadzonego badania, platforma iankiety uniemożliwia
wpływanie na treść rozpoczętego badania.

Czy respondent ma możliwość powrotu do
niedokończonej ankiety w innym terminie?

Oczywiście. Do rozpoczętej ankiety respondent zawsze może powrócić, jeżeli
badanie jest nadal prowadzone. Udzielone wcześniej odpowiedzi są
zapamiętywane i udostępniane po powrocie respondenta.

Czy jest możliwość umieszczenia w ankiecie
korporacyjnej grafiki klienta?

Tak. Platforma iankiety udostępnia możliwość dowolnej ingerencji w szablon
ankiety, w tym dodawanie grafiki (np. w nagłówku ankiety).

Czy można dać ograniczenia (warunki brzegowe) na
poszczególne pytania?

Tak. Dla każdego pytania można nadać ograniczenia wielkości, dostępnych opcji,
odpowiedzi.

Czy można łączyć ankietę on-line
z ankietami papierowymi?

Wyniki publikowane przez platformę iankiety w module raportującym mogą
zostać włączone do badania bazującego na ankietach papierowych.

Cennik

Sprawdź przejrzyste pakiety cenowe i wybierz najbardziej dopasowany do swoich potrzeb.

Brązowy Srebrny Złoty
Przechowywanie
zgromadzonych wyników
3 miesiące bez ograniczeń bez ograniczeń
Maksymalna liczba
pytań w ankiecie
15 bez ograniczeń bez ograniczeń
Maksymalna liczba
respondentów
200 10000 50000
Abonament
za 1 miesiąc
bez opłat 49 zł 139 zł
Abonament
za 3 miesiące
bez opłat 147 zł 417 zł
Abonament
za 6 miesięcy
bez opłat 245 zł 695 zł
Abonament
za 12 miesięcy
bez opłat 490 zł 1 390 zł

Wykorzystaj optymalny pakiet
w realizacji swoich badań.

Sprawdź cennik Załóż konto

Kontakt

Napisz do nas:

Wyślij
Dziękujemy za wysłanie formularza.

Netbud Tomasz Ostatek
Piła 107A
26-200 Końskie
NIP: 658-172-22-40
REGON: 260309500

Stwórz konto w platformie iAnkiety


Akceptuję postanowienia regulaminu oraz politykę ochrony prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych przez właściciela platformy iankiety.pl.